Posted:
I februari lanserade vi uppgraderade webbadresser – ett snabbare och enklare sätt att hantera dina webbadresser i AdWords. Med uppgraderade webbadresser kan du hantera din målsida och spårningsinformation separat med hjälp av de nya fälten för slutlig webbadress och spårningsmall. Titta på den här videon om du vill veta mer om fördelarna med uppgraderade webbadresser.

Från den 1 juli måste alla annonsörer börja använda uppgraderade webbadresser i stället för måladresser. Om du redan har uppdaterat till uppgraderade webbadresser, behöver du inte göra något mer. Om du inte har uppdaterat webbadresserna ännu, kan du läsa vidare och se vad som händer med dina annonser* och webbadresser från den 1 juli 2015, och vilka uppgraderingsalternativ du kan välja mellan.

Vad händer den 1 juli 2015?

Det här ändras från och med den 1 juli:
 1. Måladresser kan inte längre redigeras eller skapas. Alla nya webbadresser måste skapas med hjälp av de nya fälten för uppgraderade webbadresser.
 2. Måladresser flyttas automatiskt till det nya fältet för slutlig webbadress för alla annonsgrupper i ditt konto som inte innehåller webbadresser med omdirigering** över flera domäner. För alla annonsgrupper som inte har uppgraderats, visas en varning i ditt AdWords-konto.
 3. Alla annonser med måladresser som inte har uppdaterats till uppgraderade webbadresser slutar visas om några månader. 30 dagar innan annonserna slutar visas, meddelar vi dig via e-post och med en varningi ditt konto.
Vanliga frågor

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna om uppgraderingen.

F: Måste jag uppgradera om jag inte använder spårning av webbadresser, eller om jag bara använder automatisk taggning?
 • S: Nej, du kan vänta till den automatiska uppgraderingen som påbörjas den 1 juli. Vårt system flyttar automatiskt över dina måladresser till de nya fälten för slutliga webbadresser, och dina rapportkolumner uppdateras med ändringarna. Resultatstatistiken nollställs inte vid den automatiska uppgraderingen, och dina annonser behöver inte granskas på nytt.
F: Vilka typer av webbadresser uppgraderas inte automatiskt och kommer att sluta visas?
F: Hur ska jag uppgradera mina webbadresser över flera domäner?
 • S: Använd den grundläggande eller avancerade metoden enligt vår uppgraderingsguide, och tänk på att uppgradera både pausade och aktiva webbadresser. Kontakta verktygsleverantören om du behöver hjälp.

F: Nollställs annonsstatistiken vid uppgraderingen?
 • S: Om du vill behålla din annonsstatistik, ska du använda den automatiska eller grundläggande uppgraderingsmetoden, eller vänta tills vårt system uppgraderar dina webbadresser automatiskt. Resultatstatistiken sparas och dina annonser behöver inte granskas på nytt.

  Om du inte har något emot att annonsstatistiken nollställs och vill utnyttja alla fördelar med uppgraderade webbadresser, ska du använda den avancerade uppgraderingsmetoden. Då kan du använda de nya spårningsmallarna och ValueTrack-parametrarna. Annonsstatistiken nollställs inte vid eventuella ändringar efter den här uppgraderingen.

  Som alltid kan du komma åt all tidigare resultatstatistik för borttagna annonser i dina AdWords-rapporter.

F: Jag använder dynamisk spårning i mina webbadresser. Vad behöver jag göra?
 • S: Uppgradera webbadresserna manuellt enligt den grundläggande uppgraderingsmetoden före den 1 juli. Läs mer
Mer information finns i avsnittet med vanliga frågor i uppgraderingsguiden.

Hjälp med uppgraderingen

Vi är medvetna om att uppgraderingen kräver en del arbete av dig, och vi hjälper dig gärna. De här resurserna kan vara till hjälp när du väljer uppgraderingsalternativ och utför åtgärden.


Vi önskar dig fortsatt framgång med AdWords. Kontakta oss när som helst om du behöver hjälp med uppgraderingen.

Upplagt av: Leo Sei, produktansvarig för Google AdWords
Postat av Marcus Holgersson, Google AdWords

*Överallt där vi skriver annonser, menar vi även webbadresser som används i sökord, webbplatslänkar, automatiska inriktningar och andra inriktningsalternativ för söknätverket, Display-nätverket och Shopping.

**Måladresser med omdirigeringar över flera domäner, det vill säga webbadresser som omdirigerar till en webbplats på en annan domän, omfattas inte av den automatiska uppgraderingen. Du måste uppgradera webbadresserna manuellt enligt anvisningarna i uppgraderingsguiden.

Posted:
Ett förvaltarkonto i AdWords är ett kraftfullt verktyg för övervakning och hantering av flera konton. Det har utformats med några av våra mest avancerade annonsörer i åtanke. För att hjälpa dig att spara tid och ge större insyn i hur det går för kontot lanserar vi nu ett antal spännande förbättringar, bland annat kampanjhantering över flera konton, effektiva rapporteringsverktyg och förbättrad kontonavigering.

Hantera kampanjer i stor skala

Det kan vara oerhört tidskrävande att skapa rapporter och göra små ändringar i kampanjer över flera konton. För att du ska kunna hantera och skapa rapporter för alla dina kampanjer, från en enda vy, har vi lagt till den nya vyn Kampanjer på instrumentpanelen i förvaltarkontot.

Åtgärderna på kampanjnivå, som du känner igen från det enskilda kontot, är nu tillgängliga på förvaltarkontonivå. Du kan lägga till kolumner, segmentera och ställa in filter för att skapa rapporter om kampanjresultaten för upp till 20 utvalda konton. Eller så kan du svara på händelser genom att snabbt uppdatera dagliga budgetar och aktivera eller pausa dina kampanjer över dessa konton. Du kan också skapa en ny kampanj för ett enskilt konto direkt från förvaltarkontot.Skapa bättre, mer insiktsfulla rapporter

Aktuella uppgifter på instrumentpanelen i förvaltarkontot stämmer nu överens med övriga uppgifter i AdWords. Det betyder att du inte längre behöver navigera till enskilda konton för att få de senaste rapporteringsuppgifterna. För att göra rapporterna på instrumentpanelen ännu mer relevanta kan du nu välja ett anpassat datumintervall som sträcker sig längre tillbaka än de senaste 90 dagarna, och jämföra det med valfri period. Vi har också lagt till fler rapporteringskolumner, bland annat konverteringar, samt möjligheten att visa resultat i en tabell direkt på instrumentpanelen.För att du ska kunna gå igenom dina kontouppgifter på mer relevanta sätt har vi lagt till avancerad segmentering och filtreringsverktyg. Dela upp informationen efter det som är viktigast för ditt företag, till exempel efter nätverk, klicktyp eller enhet. Använd sedan filter för att lättare kunna identifiera nya möjligheter eller bara för att se den information som du är intresserad av.

Om du använder konton för underansvariga finns det också en ny rullgardinsmeny som hjälper dig att anpassa instrumentpanelen. Du kan välja att endast visa resultatdata som är direkt länkad till konton för underansvariga och enskilda konton, till alla konton för underansvariga och enskilda konton eller till alla länkade enskilda konton.

                                 

Navigera snabbare mellan konton

Slutligen har vi gjort det enklare att hitta det konto du vill visa. Du kan nu söka efter eller välja det förvaltarkonto eller enskilda konto som du vill öppna genom att utöka rullgardinsmenyn högst upp i AdWords-kontot.

                                    

Kundberättelser

Många kunder har redan upptäckt fördelarna med de här förbättringarna av förvaltarkontot.
Vi har nyligen utökat vår produktserie, vilket resulterat i en stor ökning av antalet AdWords-konton som vi hanterar. Så att kunna identifiera viktiga trender i kampanjresultatet och svara på dem där det ger störst effekt – från en enda vy – besparar oss inte bara 4–5 timmar i veckan, utan ger oss också ett kvitto på att det går bra för våra konton.” –Katherine Doty, global sökmarknadsföringschef vid Rosetta Stone
”Vi har mer än 90 olika AdWords-konton och för att vi ska kunna hantera alla på ett effektivt sätt måste vi ha en tillförlitlig namnkonvention för kampanjer. Tack vare den nya kampanjvyn i förvaltarkontot kan vi nu hantera och optimera alla våra kampanjer från en enda vy. Det innebär att vi sparar ett oräkneligt antal timmar eftersom vi inte längre behöver klicka igenom och hantera våra kampanjer konto för konto.” – Jeremy Legrand, SEM-chef vid KaymuNya förbättringar, nytt namn


För att förenkla vår namnkonvention och anpassa oss efter de här nya förbättringarna använder vi inte längre ”Mitt kundcenter” eller ”MCC” för att benämna våra förvaltarkonton i AdWords. Framöver kommer du se att de här ändringarna återspeglas i AdWords hjälpcenter och i våra informationsmeddelanden.

Du kan ta en rundtur i AdWords och se de nya förbättringarna eller läsa mer om förvaltarkonton i AdWords hjälpcenter.

Upplagt av Zak Stern, produktansvarig, AdWords
Postad av Marcus Holgersson, Google AdWords 

Posted:
I år har vi uppdaterat flödesspecifikationen för Google Shopping och Googles produktklassificering. Syftet är dels att skapa en bättre upplevelse för kunder när de söker efter dina produkter online, dels att göra det enklare att mata in information i flödet. Vissa uppdateringar kräver att aktuell produktdata ändras senast den 15 september 2015.

Vi har uppdaterat följande:

Flödesspecifikationen för Google Shopping
 • Attribut för enheter och kvantitet är nu tillgängliga för USA
 • Vi har skärpt de vägledande principerna kring attributet id och GTIN
 • Vi har tydliggjort attributen för kläder och varianter och utökat kraven till Brasilien. Det omarbetade avsnittet heter Detaljerade produktattribut och varugrupper
 • Vi lanserar fasta, numeriska id:n för Google-produktkategori som även kan anges som värden för attributet Google-produktkategori
 • Vi har utökat kraven för frakt till Schweiz, Tjeckien, Nederländerna, Italien, Spanien och Japan, så att det nu går att visa totalpriset för användare i de länderna
Google Shoppings produktklassificering
 • Vi har förenklat många sökvägar för Googles produktklassificering genom att flytta upp ett antal kategorier till deras överordnade noder.
 • De flesta kategorier under Träningskläder ingår nu i någon av deras icke-träningsmotsvarigheter. Träningskjolar finns till exempel nu under Kjolar.
 • Vi lagt till fler kategorier under Mat, dryck och tobak och Avsett för vuxna
 • Vissa vertikaler har genomgått betydande omarbetningar, så det kan vara bra att läsa igenom Googles produktkategorier på nytt.
  Läs mer.
Uppdateringen av flödesspecifikationen börjar gälla från den 15 september 2015 för allt utom frakt. Med tanke på att det kan vara komplicerat att ange korrekta fraktpriser ger vi dig längre tid att införa den här ändringen. Fraktändringarna börjar tillämpas den 1 februari 2016. Alla ändringar i produktklassificeringen rekommenderas men är inte obligatoriska.

Du kan börja lämna in nya attribut senare i veckan. Gå gärna igenom flödesspecifikationen, eftersom vissa av uppdateringarna kräver att du ändrar aktuell produktdata. En lista med alla ändringar finns i den uppdaterade flödesspecifikationen i hjälpcentret för Merchant Center.

För att dina kunder alltid ska kunna shoppa online på bästa möjliga sätt ska du se till att uppfylla våra policyer för Google Shopping och juridiska krav för Google Shopping. På så sätt undviker du att produkter eller flöden inte blir godkända.

Upplagt av Angelika Rohrer och Patrik Reali, Google Shopping-teamet
Postat av Marcus Holgersson, Google AdWords

Posted:
Allteftersom appsystemen blir mer komplexa är många framgångsrika utvecklare ute efter nya sätt att mäta, hantera och optimera resultat över flera annonsnätverk och operativsystem. I morse under vår årliga I/O-konferens lanserade vi via liveström ett antal nya mediasamarbeten och annonserbjudanden som är utformade för att uppfylla de unika behoven som uppstår när man marknadsför appar.

Transparenta, öppna och pålitliga lösningar för att mäta resultat

För apputvecklare som vill ha fler installationer och mer engagemang är det oerhört viktigt att förstå hur effektiva olika mediepartner och placeringar är. Därför har vi investerat i lösningar som ska hjälpa utvecklarna att använda konsekventa mätvärden i olika annonsnätverk i ett system som ofta känns fragmenterat, och få en bättre förståelse för vilken kvalitet och typ av användare som respektive nätverk ger. 

Google Analytics för appar ger en branschledande lösning för analys i appar. Tjänsten gynnar annonsörer som vill ha en mer transparent bild av annonsernas effektivitet på olika nätverk. Det går dock redan att använda Google Analytics för att spåra resultaten i kampanjer för mobilappsinstallationer och för att få en förståelse för användarnas aktuella värde både på Android och iOS. Sedan lanseringen av konverteringsspårning på iOS i slutet av förra året har vi skapat samarbeten med över 20 annonsnätverk, däribland InMobi och Millennial Media. Dataintegreringen med våra samarbetspartner ger en heltäckande bild av appens värde på olika nätverk, som grundas på den statistik utvecklare har nytta av (dvs. aktuellt värde och användarlojalitet). Det bidrar till bättre beslut om vad man ska lägga sin annonseringsbudget på. Om några månader kan man ”återsända” konverteringar till hänvisande nätverk för att optimera trafiken. Och allt bygger på ett enda SDK.

Det handlar inte bara om mätningslösningar. Vi anser att utvecklare bör ha valfrihet vad gäller attributionsleverantörer, och vi arbetar hårt för att skapa öppna lösningar för branschen. Därför har vi även lanserat möjligheten att integrera data om appinstallationer och händelser från viktiga samarbetspartner som levererar mätningslösningar i AdWords. Genom att arbeta med samarbetspartner som Adjust, Appsflyer, Apsalar, Kochava och Tune kan vi erbjuda noggrannare mätningar via olika spårningssystem i AdWords, så att den data annonsörerna får är korrekt och pålitlig.

Genom att samarbeta med de här ledande annonsplattformarna och spårningsystemen tror vi att vi kan bidra till starkare och mer sammankopplade lösningar för hela annonssystemet. Allt i syfte att hjälpa utvecklarna att bli framgångsrika.

Men inte nog med det.

Det är enklare än någonsin att marknadsföra appar på Google

Vi erbjuder en mängd olika placeringar på Google Sök, i AdMob-nätverket, på mobila webbplatser och på YouTube för utvecklare som vill marknadsföra sina appar. Tidigare i år lanserade vi dessutom sökannonser i Google Play. Genom att visa annonser vid appsökresultat kan du nå konsumenterna precis när de letar efter en ny annons, i samma ögonblick som de är redo att installera.

I dag lanserade vi universella appkampanjer, en ny kampanjtyp som gör det möjligt för annonsörer att nå konsumenter på ett effektivare sätt via Googles tjänster. Universella appkampanjer ger ett enkelt sätt att skapa installationsannonser för dina Android-appar i AdWords eller direkt från utvecklarkonsolen för Google Play.
Med en enda kampanj kan man nå fler på Google Sök, i AdMob-nätverket, på mobila webbplatser, på YouTube och på Google Play. Vi behöver bara lite information om appen – vad det ska stå i annonsmaterialet, vilken målgrupp man vill nå och hur stor budget man har – så gör vi resten. På den tekniska sidan bidrar våra system för att skapa annonser och lägga bud till att maximera kampanjresultaten, så att annonsörerna kan lägga mer tid på att skapa bättre annonser. Utvecklare och annonsörer kan börja använda sökannonser på Google Play och universella appkampanjer inom de kommande månaderna.

Kompletta lösningar för hela företaget
I dag på I/O presenterade vi även lösningar för enklare apputveckling, för att skapa organiskt användarengagemang och för att tjäna mer pengar på appar. Våra innovationer inom analys och annonser är till för att komplettera de här erbjudandena, så att man kan få sitt företag att växa med mätningslösningar som är öppna och pålitliga och marknadsföringsverktyg som gör det enklare och effektivare att köpa annonser. Vi vill tacka alla utvecklare där ute som bidrar till att göra de här upplevelserna bättre. Vi ser fram emot att interagera med appar och stötta innovationer genom samarbete med utvecklarna och deras samarbetspartner i systemet.

Upplagt av: Jonathan Alferness, vice VD, produktutveckling
Postat av: Marcus Holgersson, Google Adwords

Posted:
I slutet av förra året presenterade vi AdWords Editor 11.0, den mest omfattande uppdateringen av verktyget sedan det lanserades 2006. I dag presenterar vi ännu en spännande uppdatering av AdWords Editor som är tillgänglig för alla annonsörer i hela världen. Den nya versionen har fullt stöd för etiketter, uppgraderade webbadresser, samtalsannonser, annonser i mobilappar och mycket annat. Här beskriver vi nyheterna i mer detalj.

Etiketter

Efter önskemål från våra användare har AdWords Editor nu fullt stöd för etiketter. Etiketter är ett effektivt sätt att ordna objekt i ditt konto, som kampanjer och sökord, i meningsfulla grupper så att du snabbt och enkelt kan filtrera och skapa rapporter med den data som är mest relevant för din verksamhet.

Nu kan du skapa, redigera och radera etiketter på fliken Etiketter i det delade biblioteket i AdWords Editor. Tilldela eller ta bort etiketter i kampanjer, annonsgrupper, sökord och annonser i respektive datavy. Filtrera vyerna med hjälp av etiketter, och exportera och importera alla kontoändringar som rör etiketter.


 Uppgraderade webbadresser

Tidigare i år presenterade vi uppgraderade webbadresser. Med dem kan du spara tid när du hanterar information om webbadresspårning, reducera Googles genomsökningar på din webbplats och få åtkomst till nya ValueTrack-parametrar och anpassade spårningsparametrar. Vi har lagt till stöd för uppgraderade webbadresser för att underlätta uppgraderingen till det nya systemet före den 1 juli. Nu kan du uppgradera dina måladresser med AdWords Editor, och efter uppgraderingen hantera dina slutliga webbadresser och spårningsmallar i stor skala. Mer information om hur du uppgraderar webbadresser finns i den här artikeln i hjälpcentret.

Samtalsannonser

Samtalsannonser är ett enkelt och effektivt sätt för mobilanvändare att ringa till ditt företag. Nu kan du skapa och hantera den här typen av annonser i AdWords Editor.

Annonser i mobilappar

Genom att visa annonser i mobilappar kan du nå den ständigt växande användargruppen som använder mobila enheter för att spela spel, lyssna på musik och roa sig på andra sätt. Under Sökord och inriktning kan du nu välja att visa dina annonser i appar inom särskilda kategorier, bland annat specifika appar (eller placeringar) och mobilappskategorier som Spel och Shopping.

Föräldrastatus och anpassade intressegrupper i Googles Display-nätverk

Med demografisk inriktning kan du nå personer i hela Googles Display-nätverk som tillhör en viss demografisk grupp. Utöver kön och ålder kan du välja att nå kunder baserat på deras föräldrastatus.

Vi har dessutom lagt till stöd för anpassade intressegrupper under Målgrupper. Med anpassade målgrupper inom intressegrupp kan du skapa egna intressegrupper som är skräddarsydda för din verksamhet, och nå de rätta kunderna som är intresserade av dina produkter eller tjänster.

Och mycket annat …

Den senaste versionen av AdWords Editor innehåller dessutom förbättringar av sökfältet, mer stöd för lokalisering, och förbättringar av navigeringen i gränssnittet. Läs mer om alla nya funktioner i den här artikeln i hjälpcentret.

Uppgradera till AdWords Editor 11.1 i dag!

Upplagt av Geoff Menegay, produktchef för AdWords Editor
Postat av Marcus Holgersson, Google AdWords

Posted:
Vi vill gärna introducera er för våra sociala kanaler, vilka inkluderar en Google+ sida och vår YouTube-kanal. Under nästan ett års tid, har vi spridit förstklassig information i form av inspelade videor och live Hangouts. Vi har också delat marknadsspecifika artiklar och försökt skapa ett forum i vilket inte enbart vi sprider material om AdWords och Analytics utan också arbetat för att få upplysningar och idéer från er.
Här hittar ni bland annat några av våra poster om Analytics:
Här finner ni några av de senaste live Hangouterna: Swedish Hangout on Air: Avancerade sökkampanjer och dess taktik
Utöver dessa två, hittar ni information om våra kollegor, bilder från vår kontor och olika frågeformulär från vilka ni kan berätta för oss vad ni vill se i framtiden. Ställ gärna frågor och kommentera på de inlägg vi har - då vi på detta sätt får bekräftele på vad vi gör bra och kan ändra saker som är mindre bra. Vi älskar engagemang och diskussion.
Om ni missat de två kanalerna, klicka bara på länkarna nedan:
och glöm inte att gilla vår Google+ sida och följa vår YouTube kanal.


Screen Shot 2015-04-28 at 15.51.32.png
Screen Shot 2015-04-28 at 15.55.22.png
Skrivet av Marcus Holgersson, Google AdWords

Posted:
Under de närmaste veckorna lanserar vi tre nya funktioner som gör det lättare för flerkanalsannonsörer att hantera rapporteringen och hitta den information som är mest viktig.

För annonsörer som använder flera typer av kampanjer och annonseringsmål kan rapporteringen vara en trist och tidskrävande uppgift. Om du till exempel rapporterar om specifika mål relaterade till kampanjer i söknätverket, Display-nätverket eller Shopping-nätverket kan ditt nuvarande tillvägagångssätt vara att filtrera efter kampanjtyp och därefter justera kolumnerna flera gånger för att visa den information du behöver.

Med de tre nya rapporteringsfunktionerna blir det nu lätt att
 • Filtrera kontot efter kampanjtyp
 • Snabbare se mer relevanta kolumner
 • Använda kolumnuppsättningar baserat på dina annonseringsmål
Lätt att filtrera kontot efter kampanjtyp

Med den nya kampanjtypsväljaren kan du snabbt filtrera kontot efter kampanjtyp så att du ser kampanjresultat enbart i söknätverket, Display-nätverket eller Shopping-nätverket. Om du till exempel rapporterar om resultat i Display-nätverket kan du med ett enda steg snabbt se alla annonsgrupper i dina visningskampanjer.

                                                  
                      Det blir lätt att filtrera för de kampanjtyper som du vill visa

Se mer relevanta kolumner baserat på kampanjtyp
Är du trött på att ständigt växla mellan kolumner allt eftersom du växlar mellan rapporter om kampanjer i söknätverket respektive Display-nätverket? De kolumner som du senast visade och som tidigare endast lagrades av fliken – hit hör kampanj, annonsgrupp eller sökord – lagras nu av både fliken och kampanjtypen.

Låt oss säga att du har öppnat fliken Annonsgrupper och tittar på kolumnerna Klick och Gen. CPC för en sökkampanj. Därefter tittar du på annonsgrupperna i en visningskampanj och justerar kolumnerna så att du ser Visningar och Gen. CPM. När du nästa gång tittar på fliken Annonsgrupper för sökkampanjer ser du kolumnerna för Klick och Gen. CPC. Men när du växlar tillbaka till kampanjer i Display-nätverket ser du Visningar och Gen. CPM. På det här sättet kan du snabbt se mer relevanta kolumner baserat på kampanjtyp.

Snabbt använda kolumnuppsättningar baserat på annonseringsmål

Vi ville göra det snabbare och enklare att visa data för specifika annonseringsmål och introducerar fördefinierade kolumnuppsättningar. Med dessa kolumnuppsättningar kan du snabbt läsa in rapportkolumner som är skräddarsydda för olika annonseringsmål. Du kanske använder exempelvis flera Display-kampanjer av vilka somliga fokuserar på mål för varumärkesutveckling och andra på resultatmål. Med fördefinierade kolumnuppsättningar är det enkelt att byta rapportvy så att du ser kolumner specifika för vart och ett av annonseringsmålen. Du kan alltid återställa det senaste kolumnurvalet genom att välja Anpassat på rullgardinsmenyn Kolumner.

                                                       
Fördefinierade kolumnuppsättningar hjälper dig att hitta
 insikter om målen för Varumärkesutveckling eller Konvertering


Nästa steg

De här rapportförbättringarna lanseras under de närmaste veckorna och blir tillgängliga för annonsörer som har flera typer av kampanjer i kontot. Om du vill veta hur du börjar använda dem för din dagliga rapportering kan du titta i vårt Hjälpcenter.

Upplagt av Pallavi Naresh, produktansvarig för AdWords
Postat av Marcus Holgersson, Google AdWords